Vi holder lukket fredag 26 Juli / Vi holder åben uge 28-29-30-31 med begrænset mandskab / Vi har fået nyt telefon system. Lyt venligst til beskederne systemet giver til jer.
Tørring Autolager / Om os / Persondata

Persondataforordningen (GDPR)

 Opdateret 27/01/2020

Kunder og leverandører ved Tørring Autolager ApS

 

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger om dig  vi indsamler og behandler.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

 Tørring Autolager ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

 

Tørring Autolager ApS

Torvegade 35

7160  Tørring

Tlf.: 75 80 19 44

CVR: 67 21 49 19

Mail: bogholderi@75801944.dk

 

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

o For at kunne registrere, behandle, gennemføre og fakturere dine køb og ordrer

o For at kunne leve op til reglerne om bogføring og udsende korrekte kontoudtog

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du blive særskilt informeret om i forbindelse med at vi indhenter dit samtykke.

 

3. Kategorier af personoplysninger

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger (identifikationsoplysninger):

a)     fulde navn

b)     adresse

c)      telefonnummer

d)     e-mailadresse

e)     købs- og faktureringshistorik samt forsendelsesdokumentation

 

  • · Særlige kategorier af personoplysninger (Følsomme personoplysninger):

o Ingen

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

 

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere udenfor EU og EØS.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger så længe der er et formål med det indenfor det formål der fremgår af punkt 2 ovenfor. Vi vil dog ikke opbevare dine oplysninger længere end de almindelige forældelsesregler, bogføringsloven og eventuel anden lovgivning der pålægger os at opbevare dine personoplysninger. Vi har fastlagt interne regler om opbevaring og sletning af personoplysninger som du kan få nærmere oplysning om ved henvendelse til os. Se hvordan under punkt 1 ovenfor.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på et samtykke fra dig. Det kan være særlige personoplysninger eller samtykke til at vi kan sende dig nyhedsbreve og markedsføringsmateriale.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Dette kan du gøre ved at rette henvendelse til os. Se hvordan under punkt 1 ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke, frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker hellere ikke behandlingen af personoplysninger der jf. punkt 2 ovenfor behandles på andet grundlag end samtykke.

8. Dine rettigheder

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, kan du rette henvendelse til os. Se hvordan under punkt 1 ovenfor.

  • · Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

o Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

  • · Ret til berigtigelse (rettelse)

o Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger om dig selv

  • · Ret til sletning

o I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  • · Ret til indsigelse

o Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

  • · Ret til begrænsning af behandling

o Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  • · Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

o Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

9. Klage til datatilsynet

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde yderligere oplysninger på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

Nyhed

Audi A3

TDi 140 Attraction Sportback
Audi A3 TDi 140 Attraction Sportback