Vi har fået nyt telefon system. Lyt venligst til beskederne systemet giver til jer.
Tørring Autolager / Om os / Salgsbetingelser

Alm. salgsbetingelse

BETALING/LEVERING

Alle priser er i DKK ekskl. moms og ab lager. Vi forbeholder os ret til prisændringer uden varsel. Betalingsbetingelser for kontokunder er lb. md. +10 dage. Ret til ændringer forbeholdes. For kunder uden konto betales kontant eller forud med via Dankort, forsendelse (pr. efterkrav, stopper 31/12/2007). Ved betaling forud via denne hjemmeside gælder reglerne for E-Handel.

Ved overskridelse af betalingsfristen debiteres rente med 2% pr. påbegyndt måned. Ret til ændring forbeholdes. Alle forsendelser sendes med fast fragtpris, ifølge fragttariffen fastsat af transportørerne.

EKSPEDITIONSFEJL & MODTAGELSESKONTROL:

Husk at kontrollere rigtigheden af den leverede vare. da der ikke betales for eventuel omskiftning eller lakering af en eventuel forkert leveret vare, da de fleste bestillinger sker pr. telefon og kan være årsag til eventuelle fejl og misforståelser. Brugte reservedele skal inden montering kontrolleres for eventuelle fejl og mangler. Motorer + Top er monteret med varmecensor. der ved overophedning smelter. hvilket kan få betydning ved eventuelle reklamationer. Motor og Gearkasse bliver altid afsendt uden olie.

REKLAMATIONSRET:

Hvis km. stand er påført faktura er standard reklamationsretten 6 mdr. + dækning af evt. arbejdsløn baseret på standardtider og gældende takster iflg. aftale med CAD. Hvis ingen km. er påført faktura ydes 6 måneders reklamationsret uden arbejdsløn. Hvis varen er uden reklamationsret eller mindre end 6 måneder vil dette påføres faktura.

Reklamationsretten gælder kun eventuelle fejl og mangler der fandtes på varen ved leveringen, og omfatter ikke løsdele, der medfølger uden beregning. For motorer er som løsdele at regne: Kobling, vandpumpe og dyser. Evt. reservedele er til nettopriser. Monteringsvejledning medfølger ikke.

DER YDES IKKE GARANTI PÅ LØSDELE OG TANDREM/ KÆDE ”TURBOLADER, BRÆNDSTOF UDSTYR, ELEKTRONIK DELE OG FØLER, SAMT KOBLING/SVINGHJUL" SKIFT TANDREMSKIT/TAKTKÆDE, VANDPUMPE & PAKDÅSER M.M. LÆS CERTIFIKAT IGENNEM CHECK ALTID KATALYSATOR/PARTIKELFILTER FOR TILSTOPPELSE

Specifikt gælder, at eventuelt udbedringsarbejde først påbegyndes, efter at et sådant er accepteret af sælger.

VED REKLAMATIONER SKAL SÆLGER GODKENDE REKLAMATIONEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES, ELLERS BORTFALDER REKLAMATIONSRETTEN. KØBER SKAL SELV SØRGE FOR TRANSPORT AF RESERVEDEL ELLER EVT. BIL VED REKLAMATION, SÆLGER SØRGER IKKE FOR F.EKS. LÅNEBIL.

I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

I forbindelse med klager eller tvist vedrørende reservedele, henvises til forbrugerstyrelsen - www.forbrug.dk/Forbrugerhotlinen

Reklamationsprocedure:

I tilfælde af reklamation bedes fakturanummer altid opgivet.

VARMESENSORER:

Alle motorer leveret af DAG-medlemmer har påsat en varmesensor, hvis indikator smelter hvis motoren overophedes. Dette kan f. eks. ske ved konkurrencekørsel eller på grund af mangelfuld vedligeholdelse, f. eks. ved kørsel uden olie eller vand. Er varmesensorens indikator smeltet, bortfalder reklamationsretten.

RETURENHEDER:

Returmotorer og gearkasser SKAL være aftappet for olie. Evt. oliespild vil være afsenders ansvar og vil være erstatningspligtig.

TRANSPORTSKADER:

Al reklamation vedr. forsendelse skal anmeldes til fragtmand ved modtagelse af varen, ellers er der ingen reklamationsret. Vi forbeholder os ret til, så vidt muligt, at udvælge reparatør, hvor reklamation vil blive udbedret med reservedele leveret af sælger. Reklamationssager vil blive behandlet hurtigst muligt. men vi beder om. at der udvises tålmodighed da reklamationer som regel inddrager tredie part.

Returnering af leverede varer:

RETURNERING AF VARER ACCEPTERES KUN EFTER FORUDGÅENDE AFTALE MED SÆLGER.
Returnering som accepteres krediteres til den debiterede netto købspris mod eventuelle fradrag. Elektronikdele kun efter særlig aftale.

Forudsætninger:

a) Angivelse af fakturanummer og navn på den person der har godkendt, at returnering kan finde sted.
b) Varen leveres i samme stand som den er modtaget.
c) Francoforsendelse til vores lager.
d) Varen skal returneres inden 14 dage.
Eventuelle fradrag:

1) Varer samme dag, uden fradrag.
2) Varer inden 30 dage = 20%. dog min. 100 kr. i eksp. omkostninger.
3) Speciel hjemtagne eller afmonterede varer (står på faktura) tages ikke retur.
4) Elektroniske dele krediteres med 50%

INGEN VARER KAN RETURNERES EFTER 30 DAGE.
Der kan ikke anfores meddelelser til kreditor
eller pengeinstituttet på denne side.

ALLE PRISER I VORES EKSPEDITION OPGIVES I DKK., EXCL. 25% MOMS

27/06/2009

 

Salgsbetingelser Internethandel

Betaling/Levering

Alle priser er i DKK, inkl. moms og ab lager. Der kan betales med Dankort.
Levering: Vi sender samme dag eller senest dagen efter vi har fået advis om at betalingen er anvist.
Ved skaffe varer aftales leveringen individuelt.( Dog vil levering aldrig overstige 7 dage.)

Ekspeditionsfejl & modtagelseskontrol

Kunden skal kontrollere, at de leverede varer er i overensstemmelse med de bestilte varer. Reklamationer skal ske inden for 7 dage, idet DAGs generelle reklamationsbestemmelser (se nedenfor), ikke omfatter refusion af ekstraomkostninger i forbindelse med montering og demontering af fejlleverede eller fejlbestilte dele.

Transportskader

Eventuelle transportskader skal meddeles transportøren umiddelbart ved modtagelsen, idet sådanne ligger uden for DAG-medlemmets ansvarsområde.

Returnering af leverede varer

Hvis der er sket en fejllevering fra sælger, betaler sælger eventuelle omkostninger i forbindelse med returnering. Ellers betaler køber returfragt.

Elektroniske dele krediteres med 100% indenfor 14 dage og derefter mod et fradrag på -50%.( Dog må forseglingen ikke være brudt på elektronikdele! )

Reklamationsret

Såfremt andet ikke er aftalt , ydes altid 6 måneders reklamationsret, inklusive betaling af medgået arbejdstid til CADs standard tider. Reklamationsretten gælder kun eventuelle fejl og mangler der fandtes på varen ved leveringen, og omfatter ikke løsdele, der medfølger uden beregning. For motorer er som løsdele at regne: Kobling, vandpumpe og dyser. Evt. reservedele er til nettopriser. Monteringsvejledning medfølger ikke.

Specifikt gælder, at eventuelt udbedringsarbejde først påbegyndes, efter at et sådant er accepteret af sælger.

Reklamationsprocedure

I tilfælde af reklamation bedes fakturanummer altid opgivet.

Varmesensorer

Alle motorer leveret af DAG-medlemmer har påsat en varmesensor, vis indikator smelter hvis motoren overophedes. Dette kan f. eks. ske ved konkurrencekørsel eller på grund af mangelfuld vedligeholdelse, f. eks. ved kørsel uden olie eller vand. Er varmesensorens indikator smeltet, bortfalder reklamationsretten.

Returenheder (gælder hvor vi kræver ombytningsdele)

Alle enheder der evt. sendes retur SKAL tømmes for olie og andre væsker før forsendelse. Hvis ikke, skal der betales for tømning samt eventuel rensning af fragtbil og beskadigelse af andre varer i bilen.

Fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven. ( Dog må forseglingen ikke være brudt på elektronikdele! )

ALLE PRISER I VORES EKSPEDITION OPGIVES I DKK., EKSL. 25% MOMS
ALLE PRISER I VORES ONLINE BETALING OPGIVES I DKK., INKL. 25% MOMS

Nyhed

Ford Focus

SCTi 125 Titanium stc.
Ford Focus SCTi 125 Titanium stc.